Op God se skoot

ISBN 978-0-620-78107-7

Dit is my wens dat elke persoon wat hierdie joernaal gebruik die vreugde sal ervaar om in jou persoonlike stiltetyd in volkome afhanklikheid voor God te buig en met kinderlike opregtheid “Op God se Skoot” te gaan sit. Mag dit vir jou kosbare tye wees waarin jy nader aan God sal groei en sal besef dat hierdie tye nie iets is wat jy doen omdat jy moet nie, maar omdat dit jou keuse is om jou persoonlike verhouding met God te versterk. Ek het spesifiek nie die maande en die datums in die joernaal gedruk nie, sodat dit nooit vir jou hoef te voel dat jy ‘agter’ is, of dat jy nie byhou nie. Hierdie is jou hulpmiddel om te gebruik op jou eie tempo en op jou eie manier. Daar is nie ‘n reg of verkeerd nie. Dit gaan daaroor om die behoefte wat die Heilige Gees in jou wakker maak, om te groei, te voed en uit te leef. Of dit jou 4 maande of 4 jaar neem om die joernaal vol te skryf, is nie belangrik nie. Wat belangrik is, is dat jy op God se Skoot bly sit en deurentyd bewus bly van God se liefde en genade in jou lewe.
Jy is ‘n koningskind, jou Vader is die Almagtige God wat hemel en aarde geskape het, wat só lief is vir jou dat Hy sy eniggebore Seun gestuur het om vir jou sondes aan die kruis te sterf, en weer na 3 dae op te staan, sodat jy die ewige lewe kan hê. Hy stuur ook die Heilige Gees om in jou te leef en jou te lei. Hy gee aan jou die Woord van God om Hom aan jou te openbaar. Is dit nie vir jou genoeg rede om te jubel en te juig en erns te maak met jou verhouding met God nie?

Wanneer jy Christus as jou Verlosser en Saligmaker aanneem, het jy ‘n verantwoordelikheid om die Evangelie aan ander uit te dra. Watter beter manier is daar as om so naby aan God te leef dat jou lewe die Vrug van die Gees weerspieël en dat jy gevul met dankbaarheid sal borrel vir Christus.

Op God se skoot – Indeks:

· Inleiding

· Hoekom moet ek tyd met God spandeer en bid?

· Wat sê die Woord oor gebed?

· Waarom ‘n gebedsjoernaal?

· Waarvoor kan jy bid?

· Gebedskalender per maand

· Maandelikse- en Weeklikse Gebedsbeplanning

· Daaglikse Gebedsjoernale

Dit is my gebed dat die gebruik van hierdie gebedsjoernaal jou sal ïnspireer om deur die leiding van die Heilige Gees vir die res van jou lewe ‘n dankbare en opbouende gebedslewe te hê.

Kontak my vandag om hierdie gebedsjoernaal vir jouself te bestel – of as ‘n spesiale geskenk aan iemand diep in jou hart teen slegs R150 per boek!